AKA LAND
Dự án
  • Cho Thuê
  • Chuyển nhượng

Trần Lê Thuỳ Vân

29/07/2023 • AKALAND

Trần Lê Thuỳ Vân Sale Manager Điện thoại: 0969799866 Email: van.tranlethuy@akaland.vn Địa chỉ: 112 đường B2, khu đô thị Sala,

Lê Uy Cường

29/07/2023 • AKALAND

Lê Uy Cường Deputy General Director Điện thoại: 0913185818 Email: info@akaland.vn Địa chỉ: 112 đường B2, khu đô thị Sala,

Phòng Nhân Sự

29/07/2023 • AKALAND

AKA LAND Administrator Điện thoại: 0913185818 Email: info@akaland.vn Địa chỉ: 110 – 112 đường B2, khu đô thị Sala, phường

Phòng Kinh Doanh

29/07/2023 • AKALAND

AKA LAND Administrator Điện thoại: 0913185818 Email: info@akaland.vn Địa chỉ: 110 – 112 đường B2, khu đô thị Sala, phường

Phòng Cho Thuê

29/07/2023 • AKALAND

AKA LAND Administrator Điện thoại: 0913185818 Email: info@akaland.vn Địa chỉ: 110 – 112 đường B2, khu đô thị Sala, phường

Phòng Chuyển Nhượng

13/04/2022 • AKALAND

AKA LAND Administrator Điện thoại: 0913185818 Email: info@akaland.vn Địa chỉ: 110 – 112 đường B2, khu đô thị Sala, phường

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Bản đồ