AKA LAND

Chuyên viên kinh doanh

09/06/2023 • MKT

Mô tả công việc: – Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu

Trưởng phòng kinh doanh

08/06/2023 • MKT

Mô tả công việc: – Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu

Giám đốc kinh doanh

07/06/2023 • MKT

Mô tả công việc: – Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Bản đồ