CHÍNH SÁCH CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ CẬP NHẬT THÁNG 10/2019

CHÍNH SÁCH CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ CẬP NHẬT THÁNG 10/2019
5 (100%) 8 votes

CHÍNH SÁCH CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ CẬP NHẬT THÁNG 10/2019

 

STT Ngân hàng Lãi suất Thời gian vay tối đa Tỷ lệ vay/TSĐB tối đa (theo định giá Bank) Phí định giá BĐS Phí trả nợ trước hạn Quy trình phê duyệt
1 Agribank – Vay dài hạn: 10,5%/năm suốt thời
gian vay.
– Vay ngắn hạn: 9.5%/năm.
– Vay dài hạn: 10 năm.
– Vay ngắn hạn: cấp hạn mức 1 năm.
75% Có phí định giá theo khung giá của cty định giá (từ 2.2 triệu trở lên). Miễn phí Phê duyệt tại Chi nhánh.
Hạn mức 20 tỷ.
2 Vietcombank – 8.1%/năm cố định 12tháng, biên độ 3.5%
– 8.9%/ năm cố định 24 tháng, biên độ 3.5%m
20 năm 70% Qua công ty ngoài được Vietcombank chỉ định, phí ~0,5 tr – 3 năm đầu: 1%.
– Năm thứ 4,5: 0.5%.
– Miễn phí từ năm thứ 6.
Phê duyệt tại Chi nhánh
3 Vietinbank -8.5% trong 6 tháng đầu.
-8.9% trong 12 tháng đầu.
Sau ưu đãi ls tk 36t + biên độ 4.5% = hiện tại 11.5%
20 năm 75% – Hạn mức hồ sơ vay 3 tỷ: tự định giá.
– Hạn mức vay trên 3 tỷ: chuyển AMC.
– Có phí định giá, tùy theo quy định của từng chi nhánh.
– 2 năm đầu: 2%.
– Năm thứ 3: 1.5%.
– Năm thứ 4: 1%.
– Từ năm thứ 5: 0.5% (Quyền phê duyệt miễn phí TNTH từ năm thứ 5 theo phán quyết GĐ chi nhánh).
– Truy thu lãi suất ưu đãi khi trả nợ trước hạn (Thẩm quyền phê duyệt theo GĐ chi nhánh).
Phê duyệt tại Chi nhánh. Hạn mức theo xếp hạng chi nhánh
4 BIDV – 8.6%/năm cố định 12 tháng, biên độ 3.5%.
– Có cơ chế giảm 0.5% lãi suất năm đầu khi tham gia bảo hiểm khoản vay
20 năm 80% Miễn phí định giá – Năm đầu: 2%
– Năm 2: 1,5%.
– Năm 3: 1%.
– Năm 4: 0.5%
Phê duyệt tại Chi nhánh
5 Eximbank 12%/năm trong 12 tháng, biên độ 3.5% 20 năm 80% Tự định giá, miễn phí định giá – Năm đầu: 0.5% – Hạn mức 1 tỷ: Phê duyệt chi nhánh.
– Từ 1 đến 5 tỷ: P.TGĐ phê duyêt.
– Hạn mức trên 5 tỷ: TGĐ phê duyệt.
6 Sacombank -12,5%/năm, cố định tối đa trong 12 tháng
– Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 5,5%
25 năm 70% Tự định giá hạn mức 10 tỷ, miễn phí định giá Phí trả nợ trước hạn tối thiểu 2% Hạn mức chi nhánh 5 tỷ, trên 5 tỷ tập trung. Vẫn hỗ trợ giải ngân không phong tỏa.
7 TP Bank – Gói 1: 9.2% trong 12 tháng đầu.
Sau đó ls = ls tiết kiệm 12t + 4.1%.
– Gói 2: 10.2%trong 12 tháng đầu.
Sau đó ls = ls tiết kiệm 12t + 3.6%.
20 năm 70% Phí định giá theo khung của cty định giá Trong 3 năm đầu 2.5%.
Từ năm 4 là 1%.
– Vay dưới 50% giá trị TS: hạn mức chi nhánh 5 tỷ.
– Vay trên 50% giá trị TS: hạn mức chi nhánh 3 tỷ.
– Còn lại phê duyệt tập trung
8 MB Bank Áp dụng lãi suất thông thường
– 3 tháng đầu: cố định 10.5%/năm.
– Biên độ 3.8%/năm
20 năm 80% Phí định giá theo khung của cty định giá – Năm 1,2: 2%.
– Năm 3: 1.5%.
– Năm 4: 1%.
– Năm 5: 0.5%.
Phê duyệt tập trung
9 Techcombank 8.29% cố định năm đầu, biên độ 3-3.2% 35 năm 80% 1 triệu – 3 triệu – Năm 1: 4%.
– Năm 2: 3%.
– Năm 3: 2%.
– Năm 4: 1%.
Từ năm thứ 5 miễn phí
Phê duyệt tập trung
10 VIB -Lãi suất cố định 12 tháng: Vay < 1.5 tỷ là 10.6%, 1.5 tỷ <Khoảng vay< 4.5 tỷ là 10.4%, vay > 4.5% là 10.2%, biên độ 4.1%.
– 12.8%/năm sau 6 tháng ko phạt phí trả nợ trước hạn.
30 năm 70% ~ 1,3 đến 1,8 triệu – Năm 1,2: 3.5%.
– Năm 3: 2.5%.
– Năm 4: 2%.
– Năm 5: 1%
Sau năm thứ 5 miễn phí
Phê duyệt tại Chi nhánh tối đa 3 tỷ. Theo xếp hạng chi nhánh.
11 SCB – 9.9% cố định 6 tháng
– LS 13 tháng + biên độ 4.8.
25 năm 80% Từ 1,5 đến 2,5 triệu – 2 năm đầu: 3%.
– Năm 3: 2%.
– Năm 4: 1%
– Từ năm thứ 5 miễn phí
Phê duyệt tập trung
12 Seabank – 9.99%/năm cố định 12 tháng
biên độ 4,2%
25 năm 70% 1 triệu-> 2 triệu Từ 1-3%.
Sau năm thứ 5 miễn phí
Phê duyệt tập trung
13 VP Bank – 7,9%/năm cố định 6 tháng
– 8,5%/ năm cố định 12 tháng, biên độ 3.4%
25 năm 75% trên 1 triệu Từ 1-3%.
Sau năm thứ 4 miễn phí
Phê duyệt tập trung
14 ACB -9.5%/ năm cố định 3 tháng hoặc 9.8%/năm cố định 6 tháng,
biên độ 3.9%
15 năm 80% Miễn phí – 2 năm đầu 2%, năm 3,4,5: 0.75%. Phê duyệt tập trung
15 HD Bank – 10,5%/năm cố định 6 tháng đầu, năm thứ 2 LSTK 13 + biên độ 5% 20 năm 70% Miễn phí Năm đầu: 3%,
Năm thứ hai: 2 %
Từ năm 3: 1%
Phê duyệt tập trung
16 Public Bank – Áp dụng lãi suất thông thường
– Ls cho vay= ls tiết kiệm 12t + biên độ cố định 3% , hiện tại 10.6%.
20 năm 80% 2 triệu, bảo hiểm
cháy nổ căn hộ 0.088% trên giá trị căn hộ.
2% trong 3 năm đầu.
Từ năm 4 : 0.5%, min 500k.
Phê duyệt tập trung
17 Shinhan Bank – 8.2%/năm trong 12 tháng.
– 9%/năm trong 24 tháng.
– 10,5%/năm trong 36 tháng.
– Sau đó lãi suất 10.5 %/năm
20 năm 70% 1.5 triệu – 2 triệu 3% năm 1; 2% năm 2; 1% năm 3; 0,5% năm 4 và 5; năm thứ 6 miễn phí Phê duyệt tập trung
18 Hong leong bank – 7.75% cố định 12 tháng
– 8.25% cố định 24 tháng
– Biên độ cố định 1.4%
– Khoản vay trên 5 tỷ hoặc mua dự án Nam Long LS ưu đãi giảm 0.25%
20 năm 70% 2 triệu 3% trong 3 năm đầu, từ năm thứ 4 miễn phí Phê duyệt tập trung
19 UOB – 9,99%/năm trong 12 tháng đầu;
– Sau ưu đãi: 10,49% trong 12 tháng tiếp theo công thức LSCB hiện tại điều chỉnh hàng tháng là 8.5% + biên độ cố định 1,99%.
25 năm 70% 2 triệu – Năm 1: 3%.
– Năm 2: 2%.
– Năm 3: 1%.
– Năm 4: 0%.
Phê duyệt tập trung
20 HSBC – 7,99% trong 06 tháng.
– 8,49%12 tháng đầu or trong 24 tháng đầu
– 8,99% trong 36 tháng or 48 tháng đầu.
– 9.99% trong 60 tháng đầu.
Sau đó = LSCB + 0,75%
25 năm 70% 2 triệu 3% năm 1 và 2; 2% năm 3; 1% năm 4,5; năm thứ 6 trở đi miễn phí Phê duyệt tập trung
21 Standard Chartered -6.79%/năm trong 12 tháng.
– 7.99 %/năm trong 24 tháng.
– 8.79%/năm trong 36 tháng.
– Ls sau đó = chi phí vốn hiện tại 9.5%.
Áp dụng từ tháng 7/2019.
20 năm 70% 2.3 tr – 3.6 tr 6% năm 1; 1.75% – 3% năm 2 và năm 3; 0,5% năm 4 ; năm thứ 5 miễn phí. Phê duyệt tập trung

nguồn: facebook Lưu Mạnh Tuấn

CÁC DỰ ÁN TRẦN ANH GROUP CHỦ ĐẦU TƯ: 

 

PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ TRẦN ANH GROUP

  • HOT LINE0917 999 506
  • EMailletrungkien150789@gmail.com

 

Please follow and like us:

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản LinkHouse

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Đất Xanh

Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Salem

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển BIDV

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial